Ταυτότητα

Ταυτότητα

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ (EΣΟΟ) ή HeLLENIC COΟPERATIVE ONCOLOGY GROUP (HeCOG) είναι μια μη-κερδοσκοπική Επιστημονική Εταιρεία που αριθμεί στα μέλη της εξέχοντες Παθολόγους-Ογκολόγους.

Οι κύριοι στόχοι της εταιρείας είναι:

 

  • Η μελέτη μεθόδων θεραπείας του καρκίνου
  • Η προώθηση της κλινικής και βασικής έρευνας στην Ελλάδα και το διεθνή χώρο, σε συνεργασία με αντίστοιχους φορείς
  • Η διοργάνωση σεμιναρίων και επιστημονικών συμποσίων για την ενημέρωση και επιμόρφωση γιατρών και άλλων επιστημόνων με συναφές αντικείμενο, καθώς και φοιτητών
  • Η οργάνωση αναγνωστηρίων, βιβλιοθηκών και άλλες συναφείς δραστηριότητες

Στα πλαίσια των στόχων της η Εταιρεία μας σχεδιάζει και διενεργεί ερευνητικές κλινικές μελέτες ενώ διαμορφώνει και συνιστώμενες θεραπείες κακοήθων νοσημάτων σύμφωνα με τις εγκεκριμένες ενδείξεις. Πρόκειται για έρευνες, απόλυτα αξιόπιστες, που ελέγχονται ποιοτικά σε όλες τις φάσεις της υλοποίησης τους και έχουν σαν συνέπεια την πραγματοποίηση επιστημονικών εργασιών που ανακοινώνονται σε διεθνή συνέδρια και δημοσιεύονται σε έγκυρα και γνωστά ιατρικά περιοδικά που έχουν σχέση με την Ογκολογία. Εκτός από την κλινική έρευνα, η ΕΣΟΟ δραστηριοποιείται τα τελευταία χρόνια και στο πεδίο της εφαρμοσμένης έρευνας (translational research), η οποία συμβάλλει σημαντικά στην εξέλιξη της Ογκολογίας.

Όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις για τη διεξαγωγή των παραπάνω ερευνών διασφαλίζονται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

 

 

Η ΕΣΟΟ λειτουργεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα αντίστοιχων ερευνητικών συνεργαζόμενων ομάδων. Διαθέτει τμήμα διαχείρισης πληροφοριών, ανάπτυξης λογισμικού, βιοστατιστικής, καθώς και γραμματειακή υποστήριξη. Στα κεντρικά της γραφεία στην Αθήνα συγκεντρώνονται τα κλινικά και εργαστηριακά δεδομένα των ερευνητικών πρωτοκόλλων. Εκεί γίνεται η επεξεργασία τους από εξειδικευμένο προσωπικό.

Η ΕΣΟΟ απασχολεί σήμερα 50 άτομα ως μόνιμο προσωπικό.

Η ΕΣΟΟ αποτελεί μια σημαντική ερευνητική ομάδα στη χώρα μας με ευρεία απήχηση, διεθνή αναγνώριση και πολλά σχέδια για το μέλλον.
Χαρακτηριστικά, αναφέρουμε ότι το 2001 η ΕΣΟΟ κέρδισε τιμητική διάκριση από την Ακαδημία Αθηνών για το έργο και τη συμβολή της στη θεραπεία του καρκίνου στη χώρα μας.

 

 

Η ΕΣΟΟ, ως διεθνώς καθιερωμένη συνεργαζόμενη ερευνητική ομάδα, έχει τη δυνατότητα να αναλάβει ακόμα σπουδαιότερο ρόλο στο τομέα της ιατρικής έρευνας για τη θεραπεία του καρκίνου και έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει ουσιαστικά γιατρούς και ασθενείς στη μάχη με μια ασθένεια που μπορεί και πρέπει να νικηθεί.