Ομάδες Εργασίας

Ομάδα Κεφαλής-Τραχήλου

Συντονιστής

Διαμάντω Ψυρρή

 

Μέλη

Παναγιώτης Γκούβερης

Πάρις Κοσμίδης
Ιωάννης Κωτσαντής

Χαράλαμπος Μπακογιάννης
Γεώργιος Οικονομόπουλος
Παναγιώτα Οικονομοπούλου

Γεώργιος Παπαξοΐνης

Κυριακή Πλοιαρχοπούλου

Επαμεινώνδας Σαμαντάς
Κωνσταντίνος Τσιγαρίδας
Περικλής Φούκας