Γραφείο Δεδομένων

Γραφείο Δεδομένων

Επιστημονικός Διευθυντής: Κωνσταντίνος Καλογεράς
Γενικός Συντονισμός: Ελένη Παπακωστάκη

Κλινικές Μελέτες

Συντονισμός: Εβίτα Φράγκου, Αθηνά Γκουντοπούλου
Συντονισμός Διαχ. Δεδομένων: Μαρία Μοσχονή
Επιτήρηση Δεδομένων: Δήμητρα Κατσαλά
Φαρμακοεπαγρύπνηση: Αθηνά Γκουντοπούλου

Βιοστατιστική: 

Μεταφραστική Έρευνα

Συντονισμός: Κωνσταντίνος Καλογεράς
Συλλογή και Διαχείριση Βιολογικού Υλικού:
Εργαστήριο Μοριακής Ογκολογίας

Ανάπτυξη Λογισμικού

Δημήτρης Καζιόλας

Λογιστήριο

Μαρία Καραγιάννη

 

Για τη συγκέντρωση των δεδομένων η Ελληνική Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα διατηρεί Γραφείο Δεδομένων με την εξής δομή:

 

  • Τμήμα Διαχείρισης Δεδομένων:

Συντονίζει την συνεπή και αξιόπιστη, υψηλής ποιότητας συλλογή κλινικών, παθολογοανατομικών και μοριακών δεδομένων με περιοδική επιτέλεση ελέγχων στα συνεργαζόμενα Ογκολογικά Κέντρα. Το Τμήμα κατά τα τελευταία έτη συντονίζει και την συλλογή βιολογικού υλικού με την έγγραφη συναίνεση των ασθενών.

  • Τμήμα Βιοστατιστικής:

Επεξεργάζεται και αναλύει τα δεδομένα.

  • Τμήμα Ανάπτυξης Λογισμικού:

Σχεδιάζει και υλοποιεί τη βάση δεδομένων.