Γραφείο Δεδομένων

Γραφείο Δεδομένων

Γενικός Συντονισμός: Εβίτα Φράγκου

Κλινικές Μελέτες

Συντονισμός: Αλμπιόνα-Αρετή Σταμπολίου
Συντονισμός Διαχ. Δεδομένων: Μαρία Μοσχονή
Επιτήρηση Δεδομένων: Αναστασία Νταφαλιά
Φαρμακοεπαγρύπνηση: Αλμπιόνα-Αρετή Σταμπολίου

Βιοστατιστική:

Μεταφραστική Έρευνα

Συλλογή και Διαχείριση Βιολογικού Υλικού: Αναστασία Νταφαλιά
Εργαστήριο Μοριακής Ογκολογίας

Ανάπτυξη Λογισμικού

Δημήτρης Καζιόλας

Λογιστήριο

Μαρία Καραγιάννη

 

Για τη συγκέντρωση των δεδομένων η Ελληνική Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα διατηρεί Γραφείο Δεδομένων με την εξής δομή:

 

  • Τμήμα Διαχείρισης Δεδομένων:

Συντονίζει την συνεπή και αξιόπιστη, υψηλής ποιότητας συλλογή κλινικών, παθολογοανατομικών και μοριακών δεδομένων με περιοδική επιτέλεση ελέγχων στα συνεργαζόμενα Ογκολογικά Κέντρα. Το Τμήμα κατά τα τελευταία έτη συντονίζει και την συλλογή βιολογικού υλικού με την έγγραφη συναίνεση των ασθενών.

  • Τμήμα Βιοστατιστικής:

Επεξεργάζεται και αναλύει τα δεδομένα.

  • Τμήμα Ανάπτυξης Λογισμικού:

Σχεδιάζει και υλοποιεί τη βάση δεδομένων.