Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

 

Πρόεδρος Γεώργιος Φούντζηλας

 

Μέλη Δ.Σ.

 

Γεράσιμος Αραβαντινός
Μελέτιος Α. Δημόπουλος
Πάρις Κοσμίδης

Γεώργιος Κουμάκης
Δημήτριος Μπαφαλούκος
Θεοφάνης Οικονομόπουλος

Χρίστος Παπαδημητρίου
Δημήτριος Πεκτασίδης

Γεώργιος Πενθερουδάκης
Επαμεινώνδας Σαμαντάς
Χρήστος Χριστοδούλου