Αρχική Σελίδα
Prev Next
12ο ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Cancer World_GP
CANCER CARE IN GREECE

Έρευνα

Ενεργοποιημένες κλινικές μελέτες

Περισσότερα...

Εργαστήριο Μοριακής Ογκολογίας

Το Εργαστήριο Μοριακής Ογκολογίας (ΕΜΟ) αναπτύχθηκε με αντικείμενο την μοριακή/ γενετική έρευνα....

Περισσότερα...

Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις απο το 1996 μέχρι σήμερα.

Περισσότερα...

Ελληνική Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα

 

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ (EΣΟΟ) ή HeLLENIC COΟPERATIVE ONCOLOGY GROUP (HeCOG) είναι μια μη-κερδοσκοπική Επιστημονική Εταιρεία που αριθμεί στα μέλη της εξέχοντες Παθολόγους-Ογκολόγους. 

Οι κύριοι στόχοι της εταιρείας είναι:

 

  • Η μελέτη μεθόδων θεραπείας του καρκίνου.
  • Η προώθηση της κλινικής και βασικής έρευνας στην Ελλάδα και το διεθνή χώρο, σε συνεργασία με αντίστοιχους φορείς.
  • Η διοργάνωση σεμιναρίων και επιστημονικών συμποσίων για την ενημέρωση και επιμόρφωση γιατρών και άλλων επιστημόνων με συναφές αντικείμενο, καθώς και φοιτητών.
  • Η οργάνωση αναγνωστηρίων, βιβλιοθηκών και άλλες συναφείς δραστηριότητες.

Προηγούμενες Εκδηλώσεις